Shop

Guru Kripa Churna

Guru Kripa

₹320₹365

12% off

Baidyanath Shodhit Parad

Baidyanath

₹144₹160

10% off

Dhootapapeshwar Madhumeha Kusumakar Rasa

Dhootapapeshwar Madhumeha Kusumakar Rasa

Dhootapapeshwar

₹696₹945

26% off

Dhootapapeshwar Beejpushti Rasa

Dhootapapeshwar Beejpushti Rasa

Dhootapapeshwar

₹1,444₹1,925

25% off

Dhootapapeshwar Hrudroga Chintamani Rasa

Dhootapapeshwar Hrudroga Chintamani Rasa

Dhootapapeshwar

₹995₹1,350

26% off

Dhootapapeshwar Stree Vyadhihari Rasa

Dhootapapeshwar Stree Vyadhihari Rasa

Dhootapapeshwar

₹905₹1,230

26% off

Baidyanath Karshyahar Lauh

Baidyanath Karshyahar Lauh

Baidyanath

₹67₹69

3% off

Dhootapapeshwar Praval Panchamrut (With Mouktik)

Dhootapapeshwar Praval Panchamrut (With Mouktik)

Dhootapapeshwar

₹311₹415

25% off

Dhootapapeshwar Yogendra Rasa (Standard)

Dhootapapeshwar Yogendra Rasa (Standard)

Dhootapapeshwar

₹560₹785

29% off

Dhootapapeshwar Shishu Bharan Rasa

Dhootapapeshwar Shishu Bharan Rasa

Dhootapapeshwar

₹1,700₹2,310

26% off

Nagarjuna Shiva Gutika

Nagarjuna Shiva Gutika

Nagarjuna Herbal Concentrates Ltd

₹380₹500

24% off

Baidyanath Ajeernkantak Ras

Baidyanath Ajeernkantak Ras

Baidyanath

₹63₹70

10% off

    Availability

    Brand